Rossa                                                                                                                              

Informacja o Rossie na Wikipedii

 

Z dziejów cmentarza

   Cmentarz na Rossie został założony w 1801 roku . Tworzą go Stara Rossa, Nowa Rossa i Cmentarzyk Wojskowy z mauzoleum Matka i Serce Syna. Ogólne terytorium cmentarza wynosi 10.8 hektarów. Cmentarz na Rossie w 1965 roku zamknięto dla pochówków, a w 1969 roku wpisano do rejestru zabytków narodowych Republiki Litewskiej, podlegających ochronie państwa. Dokonano wtedy inwentaryzacji nagrobków, pomników, grobowców. Ogólem na Rossie jest ich około 26 tysięcy. Cmentarz znajduje się w gestii stołecznego samorządu, a opiekę nad nim z ramienia władz miasta sprawuje spółka prywatna. Cmentarzem społecznie opiekują różne organizacje, szkoły, mieszkańcy miasta.

Więcej... 

Zasięgnijmy opinii

Więcej...

Czy wiecie, że...

Więcej...

Słowniczek terminologii "cmentarnej"

Więcej...

Epitafia nagrobne

Więcej... 

Poetycko o Rossie

Więcej...

Symbolika nagrobna

Więcej...

Akty wandalizmu

Więcej... 

Ikonografia

Więcej...

Fotografia pogrzebowa i trumienna

Więcej... 

Szkic opisowy Rossy

Więcej... 

(Nekro)dowcipy

Więcej...

Historie cmentarne

                             Więcej...

Nekrologi (1905-1944)                                                                                                    

                                                                                                                                            Więcej...                                                                                                 

Uroczystości pogrzebowe w 1936 r.

Żródło: JP : uroczystości żałobne w Wilnie, 11- 12 maja 1936 / Wojewódzki Komitet Uczczenia Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wilno : nakładem Wojewódzkiego Komitetu Uczczenia Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego, 1936. str. 5- 11

Więcej...