Symbolika nagrobna

Bluszcz     

D. O. M.     

Gwiazda     

Kielich i hostia     

Kolumna     

Krzyż     

Wieniec 

Wizerunek Matki Bożej Ostrobramskiej