D. O. M.

D. O. M. - jest to skrót od łacińskiego zwrotu Deo Optimo Maximo lub Deo Omnipotenti Maximo, czyli (dosłownie) Bogu Najlepszemu Najwspanialszemu lub Bogu Wszechmogącemu Najwspanialszemuczy też (mniej dosłownie) [W imię] Boga Najlepszego/Wszechmogącego Najwspanialszego.

Pierwotnie, tę nieco konwencjonalną formułę umieszczano na budowlach sakralnych, wskazując, iż wzniesiono je ku chwale "Boga Najlepszego/Wszechmogącego i Najwspanialszego".

Z czasem zaczęła pojawiać się również w inskrypcjach nagrobnych, wyrażając uległość wobec wyroków boskich oraz oddanie się w opiekę Boga Najlepszego/Wszechmogacego Największego. W kontekście "cmentarnym" skrót D.O.M. bywał również rozwijany jako: Domus omnim mortalium(łac. Dom wszystkich śmiertelników, toteż na niektórych nagrobkach (zwłaszcza XIX-wiecznych) nieraz można przeczytać, iż jest to "DOM rodziny Kowalskich".

PRZYKŁADY:

* nagrobek Mikołaja Malinowskiego (1799-1865) * nagrobek Scholastyki z Terpiłowskich Janiewicz-Janiewskiej (1795-1852) * nagrobek Jana Ursyna Szantyra (1770-1843) * nagrobek Feliksa Rymkiewicza (1800-1851)