Akty wandalizmu

 31 marca 1992 r. pijane nastolatki Artūras Gindželis (Artur Grindżel) i Ričardas Pieško (Ryszard Pieszko) na Nowej Rossie poprzewracali 8 pomników nagrobnych żołnierzy litewskich, 2 pomniki nieznanych żołnierzy polskich i 2 kamienie nagrobne zwykłych osób spoczywających na tym cmentarzu. Wśród zdewastowanych pomników nagrobnych były krzyże upamiętniające żołnierzy litewskich: Jokūbasa Žukauskasa, Vladasa-Jonasa Sailisa, Juozasa Simanavičiusa, Juozasa Pranskevičiusa, Juozasa Šalčiusa, Kazysa Žukauskasa i dwóch nieznanych żołnierzy litewskich. (Na podstawie: Nukentėję paminklai. Mokslo ir enciklopedijų leidykla. Vilnius, 1994, s. 225-226)


 

 

 W pierwszym 10-leciu XXI wieku skradziono tablicę z wypukłorzeźbionym popiersiem malarza Józefa Bałzukiewicza. Autorem popiersia był brat zmarłego – rzeźbiarz Bolesław Bałzukiewicz. Tablica widoczna jest jeszcze na fotografii zamieszczonej w książce ,,Mały leksykon wileńskiej Rossy” z 1998 r. (Na podstawie: Cmentarz na Rossie w Wilnie: badania inwentaryzacyjne //  http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=5392)

 

* 27 października 2013 r. zauważono, że na kapliczce Vileišisów farbą ścienną namalowano litewskie słowo ,,Mabė“, co oznacza mały wewnętrzny księżyc Urana, jednak znaczenie napisu w tym kontekście pozostaje niewyjaśnione. Opierając się na informacji zamieszczonej na stronie internetowej Litewskiego Związku Młodzieży Narodowej, identyczne wydarzenie miało miejsce pod koniec stycznia 2009 r., które w owym czasie nie tylko rozczarowało litewskich patriotów, ale wywołało ogromne niezadowolenie (Na podstawie: Rasų kapinėse ant Vileišių memorialo vandalai vėl užrašė nežinia ką reiškiantį žodį ,,Mabė“ // www.15min.lt)

 

* Pracowniczka administracji cmentarza na Rossie 16 maja 2020 r. o godz. 9.10 zawiadomiła policję, że sprofanowano pomnik nagrobny Jonasa Basanavičiusa – doktora medycyny, polityka, redaktora pierwszej litewskiej gazety ,,Aušra” (,,Świt” wyd. w 1883 r.). Po przybyciu stróża bezpieczeństwa publicznego stwierdzono, iż grób, którego część stanowi piasek, wydeptano, połamano i porozrzucano świece, zauważono oplucie pomnika. Motywy postępowania jakiegoś wandala nie są znane. (Na podstawie: Ainis Gurevičius. Diena su Vilniaus policijos patruliais: pirmas iškvietimas - išniekintas Basanavičiaus kapas, delfi.lt)