Słowniczek terminologii "cmentarnej"

CENOTAF (gr. kenotaphion ‘pusty grób’) – symboliczny grób niezawierający ciała albo prochów osoby pochowanej gdzie indziej, zaginionej lub ofiar wojny.
Przykłady na cmentarzu na Rossie:
* Adama Ferdynanda Adamowicza (1802-1881) – prof. Uniwersytetu Wileńskiego, Rzeczywistego Radcy Stanu, lekarza – pochowano w Wilnie na cmentarzu ewangelicko-reformowanym, zlikwidowanym w latach 60 XX w. Pomnik nagrobny został przeniesiony na Rossę.
* Karola Orzepowskiego (1862-1917) – dr medycyny, Rzeczywistego Radcy Stanu i Honorowego Sędzi Pokoju – zmarłego i pochowanego w Twerze.
* Franciszka Alachnowicza (1883-1944) – białoruskiego dramaturga – pochowano w Wilnie na cmentarzu ewangelicko-reformowanym, zlikwidowanym w latach 60 XX w. W listopadzie 1989 r. przeniesiono symboliczną ziemię z domniemanego miejsca pierwotnego pochówku na Rossę. Nagrobek powstał w 1992 r.
* Jana Piłsudskiego (1876-1950) – prawnika – aresztowanego i wywiezionego we wrześniu 1939 r., zmarłego oraz pochowanego na obczyźnie.