Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Džiuljeta ir Jonas Juodžiai

Juodžiai Džiuljeta zm. (12-04-1951) i Jonas zm. (2001)

Należy do: