Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Działalność Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą

 

Pomniki odnowione z kwest warszawskich

Pieniądze zebrane podczas kwest na warszawskich Powązkach pozostają w Warszawie na subkoncie w Banku PEKAO SA i rozliczenia z konserwatorami dokonuje Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa.

Pierwsze pomniki do odnowy zostały wytypowane przez członków Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami prof. Adama Romana i Tadeusza Rudkowskiego.

Grobowiec rodziny Gieców (1991)
Pomnik Antoniego Piotrowskiego
(1991)
Pomnik Hrynewieckich
(1992)
Pomnik Adama Bartoszewicza (1993)
Pomnik Pauliny hrabiny Tyszkiewicz (1993)
Pomnik Steni Markiewicz (1993)
Pomnik Pelagii z Jaskółdów Roszkowskiej (1994)
Pomnik Maurycego Steckiewicza (1995)
Pomnik Stanisława Kiewlicza (1996)
Pomnik Teresy Łukaszewicz (1997)
Pomnik Jana Minuto (1997)
Pomnik Jana Powstańskiego (1998)
Pomnik Joanny Pruskiej (1999)
Pomnik Henryka Baranowskiego (2000)
Pomnik Wandy Juszkiewiczówny (2001)
Pomnik Aleksandra Leszczyńskiego (2003)
Pomnik Adolfa Towgina (2003)
Kwatera rodziny Pietraszkiewiczów (2004)
Kwatera rodziny Bułharowskich (2005)
Pomnik Józefa Radziwończyka (2005)
Pomnik nagrobny Wiktora i Wilhelminy Dłuskich (2006)
Pomnik nagrobny Ignacego i Józefy Ratuld - Ratyńskich (2007)
Pomnik nagrobny Józefa Jankowskiego (2008)
Nagrobek bezimienny (2008)
Pomnik nagrobny Jana Zimodro (2009)
Pomnik nagrobny Ignacego Sippko (2010)

Wzniesione pomniki

Juliusz Kłos (1991)
Karol Podczaszyński (1993)
Bolesław Bałzukiewicz
(1994)
Antoni Wiwulski (1999)

Renowacja pomników z kwest harcerskich

Pomnik nagrobny ks. Franciszka Stankiewicza
Pomnik ks. Antoniego Czerniawskiego

Groby rodziny Bolcewiczów
Pomnik Marii z Wołłtowiczów Makarowej
Groby rodziny Trończyńskich
Pomnik Ratuld – Ratyńskich
Grób Czesława Kiernowicza
Konstanty Sypajło
Bezimienny pomnik - śpiący amorek
Pomnik Józefa Jankowskiego
Pomnik Krysi Siewiczówny
Różne

Renowacja pomników z rozprowadzonych cegielek

Emma z Jeleńskich Dmochowska
Anna Sieliwaczowa (2009)
Michalina Igelström (2010)
teren przy pomniku Józefa Jankowskiego (2010)

Prywatne inicjatywy

Pomnik Walentyny Horoszkiewiczówny
Pomnik ks. Stanisława Jasieńskiego
Grobowiec Jana Żarnowskiego
Pomniki Teonii i Piotrusia Piłsudzkich, Ludwiki z Piłsudskich Majewskiej
Pomnik Joachima Lelewela
Pomnik Marka Sokołowskiego (2010)
Pomnik Julii Kazimiery z Moszczyńskich Maciejewiczowej (2010)

Pomoc Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP

W 2009 roku z pomocą Rossie przyszło polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Ten rok był ogłoszony Rokiem Słowackiego, a na wileńskiej Rossie są pochowani ojciec i ojczym poety.

Pomnik Euzebiusza Słowackiego (2009)
Pomnik Augusta Becu (2009)
Pomnik Feliksa Tańskiego (2010)
Pomnik Konstantego Jeleńskiego (2011)

Na ręce pana ministra Bogdana Zdrojewskiego Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą składa serdeczne podziękowanie za udział w ratowaniu zabytków tej najstarszej wileńskiej nekropolii.