Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Cegiełki na renowację Rossy

  Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą w roku 2018-tym postanowił kontynuować inicjatywę sprzedawania cegiełek, dochód z których będzie przeznaczony na dalszą renowację cmentarza na Rossie. W tym celu wydrukowano 20 tys. cegiełek, które przewodnicy lub inne zainteresowane osoby mogą rozpowszechniać wśród wilnian, turystów z Polski i innych darczyńców. Koszt jednej cegiełki – 4 euro lub 15 złotych.

 

  W sprawie nabycia cegiełek do rozpowszechniania prosimy zwracać się do prezesa komitetu Dariusza Żyborta, który posiada gabinet stomatologiczny w budynku Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76). Cegiełki także można nabyć u kramarza Franciszka Rutkowskiego (stoisko koło Starej Rossy) i u przewodników wileńskich, naszych wiernych Partnerów.

  Przewodnicy dodatkowo otrzymają legitymację SKOnSR. Warto nadmienić, że inne cegiełki i legitymacje, uprawniające do promowania akcji Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, bez pieczątki oraz zgody SKOnSR są niedozwolone i naruszają prawa autorskie. 

 

   

   Początki rozpowszechniania cegiełek przez Komitet sięga 2007 roku, gdy do SKOnSR zwrócili się przewodnicy wileńscy z inicjatywą wspracia działań organizacji społecznej. Ideę tą poparł Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie. Ówczesne cegiełki zaprojektował i czuwał nad jej wydaniem Jacek Nadtoczy. Zdjęcie na cegiełce było autorstwa Zenona Mincewicza. Jako motto na cegiełce zostały wpisane słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Nigdy nie można powiedzieć, że już wszystko zostało zrobione”. Najwięcej cegiełek rozpowszechnili przewodnicy wileńscy, a mianowiecie: Ludwik Juchniewicz, Jolanta i Andrzej Kostyginowie, Anna Adamowicz, Jadwiga Szlachtowicz, Zyta Kołoszewska, Łucja Godwod, Barbara Dajnowicz, Alina Obolewicz (dzisiejszy członek SKOnSR). Ogółem zostało wydanych 8 tysięcy cegiełek.