Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Weterani powstańcy 1863 r. pochowani na Starej Rossie

 W przygotowaniu powstania styczniowego brały udział dwa ugrupowania konspiracyjne:  ,,czerwoni” i ,,biali”, które zorganizowały się w końcu 1861 roku.

,,Czerwoni” skupiali ludzi o przekonaniach rewolucyjno – demokratycznych, nawoływali do reform społeczno – politycznych, do uwłaszczania  chłopów, zbliżenia z rewolucjonistami rosyjskimi. Do nich należał między innymi Zygmunt Sierakowski i Konstatnty Kalinowski.

,,Biali” skupiali liberalne ziemiaństwo, część inteligencji, przedsiębiorców. Głosili również hasła patriotyczne, ale walkę zbrojną odsuwali na dalszy plan, za ich przywódcę uważano hr. Andrzeja Zamojskiego.

Do wybuchu powstania doprowadził obóz ,,czerwonych”.

Przebieg powstania na Litwie

Zawiera: