Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Franciszka Kleczkowska   [ 1827 - 1889 ]

(nr. 35) Siostra Maurycego . Na pomniku wyryte są słowa: ”Ś. P. Franciszce wznoszą ten pomnik w dowód wdzięczności i uwielbienia Jej uczennice”. Urodzona w Wilnie, swoje życie poświęciła szkolnictwu. Była założycielką i przełożoną pensji dla panien w Wilnie. Pensja działała w latach 1856-1893, znana była z wysokiego poziomu nauczania i wychowania patriotycznego. W 1863 r. po uwięzieniu braci została również aresztowana, 2 lata przebywała w więzieniu w Klasztorze Franciszkańskim. Po zwolnieniu, mimo przeszkód nadal kontynuowała pracę pedagogiczną.

Należy do: