Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Eustachy Tyszkiewicz   [ 1814 - 1873 ]

Hrabia. Archeolog i pisarz, prezes Wileńskiej Komisji Archeologicznej. Urodził się w Łohojsku w gubernii Mińskiej. W wieku 20 lat opuścił rodzinne dobra Łohojskie i zamieszkał w Wilnie. Rozpoczął się nowy okres w jego życiu. Dał się poznać jako zbieracz „starożytności”. Tak się w tedy nazywało wszystko to co wiązało się z przeszłością historyczną. W okresie panowania cara Aleksandra II zalożył w Wilnie Muzeum Starożytności. Po powstaniu 1863 r. cenniejsze okazy zostały wywiezione do Moskwy do Muzeum Rumiancewskiego. W Wilnie pozostawiono rzeczy politycznie obojętne, lub mające świadczyć o odwiecznej „rosyjskości „Wilna i Litwy. Do muzeum przekazał własne zbiory, które następnie pomnażane były przez innych. Należał do szeregu towarzystw naukowych w kraju i za granicą. Jego rodzice Pius Tyszkiewicz i matka Augusta z Platerów byli bardzo bogaci i prowadzili życie przypominające dawne świetne czasy. Tym czasem obaj ich synowie starszy Konstanty i młodszy Eustazy należeli już do innej epoki. Pod koniec życia Eustazy Ośiadł w Birżach. Czasu nigdy nie tracił – pisał powieści, zajmował się statystyką, kartografią i archeologią.

Należy do: