Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Grób Bohowiczów Ołtarzewsckich

Bohowicz Zofia zm. 06-06-1872.

Ołtarzewska Marcijanna zm.2 7-04-1853.

Bohowiczowa Kamilla z Ołtarzewskich zm. 23-05-1902.

Należy do: