Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Kwatera nr. 3 na Starej Rossie

Opracowując biogramy znanych osobistości pochowanych w III kwartale na Starej Rossie wykorzystano następujące żródła: przewodnik Juliusza Kłosa „Wilno”, Jan Ciechanowicz, Bogumiła Kosman, Marcel Kosman „Na Wileńskiej Rossie”, Marcel Kosman „Cmentarze Wilna ”, „Mały leksykon Wileńskiej Rossy”, H. Ilgiewicz „Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wilnie (1907-1937)”, materiały Państwowego Archiwum Centralnego Litwy i encyklopedie.

Projekt jest finansowany ze środków finansowych Ministerstwa Spraw Zaranicznych RP w ramach Planu Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r.

Zawiera: