Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

   Serdecznie dziękujemy naszym niezawodnym przyjaciołom: Związkowi Harcerstwa Polskiego na Litwie (przewodnicząca Sabina Maksimowicz i dyr. gimnazjum im. Jana Pawła Adam Błaszkiewicz) oraz Polskiemu Stowarzyszeniu Medycznemu na Litwie (prezes Daniel Lipski) za organizację kwesty na rzecz wileńskiej nekropolii. Inicjatorem medyków był wierny pomocnik Dariusz Żybort, który zachęcił również uczniów szkoły im. Szymona Konarskiego do kwestowania. Wyrażamy uznanie dyrekcji szkoły za udział w naszych akcjach. A to znaczy, że zostanie uratowany kolejny pomnik na Rossie.