Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Oficjalne obchody 11 listopada w Wilnie 

   11 listopada 2016 r. prezes SKOnSR Alicja Klimaszewska wzięła udział w uroczystościach na Rossie, poświęconych Dniu Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Złożono kwiaty na grobie Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

Aleksander Lewicki - poeta wileński

,,Ojcowizna"

Wyrosłem w tej ziemi, w tych stronach.

Przodkowie moi tu żyli.

Ta ziemia krwią, potem skropiona.

Łzami swoimi ją myli.

Polakiem, Polakiem ja jestem.

Mnie mówią – tu nie ma polskości.

Ta ziemia nie tobie należy.

Nie będziesz tu mówić pacierzy.

I składać ofiary wolności.

To nieprawda, że Polski tu nie ma!

To nieprawda, że Polska zginęła!

Szumią, szumią tu leśne drzewa.

I smutna pieśń, trawa mnie śpiewa.

I padam w pachnące trawy.

I całuję swą ziemię, całuję.

Odpowiada mnie ziemia ojczysta.

Słuchaj synu, co tobie ja mówię.

Ty nie słuchaj, co szepcą te kruki.

I nie lękaj się, kiedy uderzą.

Mój Polaku, ja z tobą, ja z tobą.

W twoim sercu i w twoim pacierzu.

Nie wyrzekaj się, ciebie ja proszę.

Swojej ziemi i mowy ojczystej.

Nie wyrzekaj się swojej polskości.

Swojej wiary prawdziwej, wieczystej!