Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

   Straciliśmy wiernego Przyjaciela - Kazimierza Siebielskiego

   8 kwietnia 2015 r. straciliśmy swego wiernego Przyjaciela - Kazimierza Siebielskiego, który po krótkiej, ale ciężkiej chorobie odszedł do Domu Pana, pozostawiając ból w naszych sercach. Przez wiele lat był naszym dobrym duchem opiekuńczym, przyjeżdżał z Koszalina do Warszawy, aby kwestować na Powązkach na rzecz Rossy. Zawdzięczając Jemu wydaliśmy kilkanaście informatorów o naszej pracy, był foto-kronikarzem. Pamięć o Nim na długo pozostanie w naszych sercach i pamięci. Składamy szczere wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim, stwierdzając za poetą, że ,,najbliżsi zawsze odchodzą za wcześnie".