Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

Spotkanie z polskimi ekspertami

   1 sierpnia 2014 r. do Wilna przyjechali polscy eksperci, którzy będą zajmowali się konserwacją pomnika Izy Salmonowiczówny. Czteroosobowa ekipa przybyła pod kierownictwem dok. hab. Janusza Smazy, konserwatora rzeźby kamiennej. W skład ekipy wchodzą: Zenon Sadecki - konserwator rzeźb kamiennych, Janusz Mróz - konserwator rzeźb żeliwnych, Piotr Zambrzycki - ekspert do spraw konserwacji, reprezentujący Komitet w Polsce. Ustalono harmonogram prac konserwatorskich na najbliższe miesiące. Umowa z ekipą a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Towarzystwem Opieki nad Zabytkami została już podpisana. W sierpniu 2014 r. rozpoczną się prace budowlano-remontowe, a we wrześniu 2014 r. prace konserwatorskie, które mają być zakończone w październiku.