Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

,,Światełko dla Rossy" od szkoły im. Szymona Konarskiego w Wilnie

   Samorząd uczniowski szkoły im. Szymona Konarskiego w Wilnie informuje, że w roku 2018-tym zebrano 880 zniczy, które zostały przekazane organizatorom – SKOnSR – w ramach akcji „Światełko pamięci dla Starej Rossy” i 1 listopada będą zapalone na najstarszej nekropolii wileńskiej.

(na podstawie: www.konarskio.lt)