Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

   Prośba Komitetu w sprawie renowacji Rossy

   6 sierpnia 2018 r. prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą Dariusz Żybort miał spotkanie z dyrektor Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Dorotą Janiszewską-Jakubiak oraz przedstawicielami, którzy są zainteresowani ochroną zabytków. Podczas spotkania prezes Komitetu zwrócił się z prośbą o nawiązanie współpracy z samorządem miasta Wilna i Ministerstwem Kultury Litwy w sprawie przeprowadzenia konsultacji, a także w nadzorowaniu prac restauracyjno-konserwatorskich, wykonywanych przez ZSA ,,Litcon” i ZSA ,,Ekstra statyba”, na wileńskiej nekropolii. Komitet pragnie, aby zamierzone prace były wykonane jakościowo i zgodnie z charakterem prawnym zaleceń konserwatorskich. Ponadto, 13 sierpnia bieżącego roku zostało wysłane pismo z prośbą do profesora Piotra Glińskiego, wicepremiera, ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz Bartosza Skaldawskiego, dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa.