Poświęcamy pamięci naszych Przyjaciół – śp. Jerzemu Waldorffowi oraz członkom Komitetu, śp. Olgierdowi Korzenieckiemu, śp. Jerzemu Surwile i śp. Halinie Jotkiałło. 

 

List do radnych Samorządu m. Wilna

   31 stycznia 2013 roku, wysłano list do radnych Samorządu m. Wilna z frakcji AWPL z prośbą o interwencję, w celu podłączenia kamer na cmentarzu wojskowym na Rossie do ogólnomiejskiego monitoringu miasta Wilna. Sprawę tę obiecali załatwić przedstawiciele samorządu miasta. Na odpowiedź czekamy.