XXI edycja nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora

   W Warszawie 12 lutego 2020 r. odbyła się XXI edycja Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora, która jest przyznawana od 21 lat. To bardzo prestiżowa nagroda. która pozwala doceniać wybitne osoby i instytucje oddane ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego. W 2019 r. laureatem został prof. Jerzy Limon. Nagrodzony za zainicjowanie i stworzenie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, nawiązującego do pierwszego teatru publicznego w Polsce, który istniał w Gdańsku od początku XVII wieku i funkcjonował przez blisko dwa stulecia. 

   Dzisiaj jest to miejsce, gdzie odbywają się światowej klasy koncerty, happeningi, wystawy, które czerpiąc z przeszłości kreują nowy wymiar sztuki. Serdecznie pozdrawiamy profesora w imieniu Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą w Wilnie, który był laureatem XV edycji tego zaszczytnego konkursu.

prezeska honorowa SKOnSR Alicja Maria Klimaszewska