(1909 r.)

BUTERLEWICZ ANDRZEJ – zasnął w Bogu dnia 9 czerwca 1909 r. w wieku lat 74. Przeniesienie zwłok z kościoła po-Misjonarskiego na Rossę odbędzie się 11 czerwca o godz. 9 rano. Znajomych zmarłego prosi o modlitwę Rodzina. (Kurier Litewski. 1909, Nr. 129, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 01101, kw. 018, grób 00471 / http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=23093

CHAŹBIJEWICZÓWNA MARJA – córka Stefana i ś. p. Marji z Kierśnickich, zmarła 1 sierpnia 1909 r. po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie w wieku lat 15, w maj. Bartoszunach. Wyprowadzenie zwłok z dworca kolejowego na cmentarz Rossa odbędzie się we środę 5 sierpnia o godz. 5 po południu, o czem nieutuleni w żalu ojciec i brat zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych. (Kurier Litewski. 1909, Nr. 175, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

CHODKIEWICZOWA z DOBROWOLSKICH ZOFJA – po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona Św. Sakramentami, zmarła dnia 6 (19) lipca 1909 roku w wieku lat 85. Stroskane: córki, synowa, wnuki i prawnuk, zawiadamiając o tej bolesnej stracie, zapraszają krewnych, przyjaciół i znajomych na wyprowadzenie zwłok z mieszkania przy ul. Świętojerskiej Nr. 19 w środę 8 lipca o godz. 7-ej wieczorem do kościoła św. Jakóba – Msza żałobna odbędzie się 9 lipca w tymże kościele o godz. 10 rano, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. Pokój Jej Duszy! (Kurier Litewski. 1909, Nr. 151, s. 1) - lokalizacja (?)1 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=61443

a) DOLIŃSKI ARTUR – Radca Stanu, po krótkiej chorobie, opatrzony Św. Sakramentami, zmarł 16 listopada 1909 r., mając lat 78. Przeniesienie zwłok z mieszkania (skwer Ś-to Jerski 3) do kościoła św. Jerzego odbędzie się we środę 18 listopada, o godz. 6-ej wieczorem. Nabożeństwo żałobne we czwartek o godz. 10-ej z rana, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. Na te smutne obrzędy zaprasza krewnych, przyjaciół i znajomych osierocona córka. Pokój Jego Duszy! (Kurier Litewski. 1909, Nr. 263, s. 1) 

b) Pierwsze Rosyjskie Towarzystwo Ubezpieczeń założone w roku 1827 z uczuciem głębokiego żalu podaje do wiadomości publicznej o niepowetowanej stracie, poniesionej 16 (29) listopada w osobie zasłużonego długoletniego współpracownika, Ajenta Generalnego Ś. P. ARTURA DOLIŃSKIEGO. Przeniesienie zwłok z mieszkania (skwer Ś-to Jerski 3) do kościoła św. Jerzego odbędzie się we środę 18 listopada o godzinie. 6-ej wieczorem. Nabożeństwo żałobne we czwartek o godzinie 10-ej rano, poczem pogrzeb na cmentarzu Rossa. (Kurier Litewski. 1909, Nr. 263, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 01711, kw. 012, grób 00141 / http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=69383 

EYNAROWICZOWA z KASPRZYCKICH JULJA – opatrzona Św. Sakramentami, zasnęła w Bogu d. 12 stycznia 1909 r., przeżywszy lat 84. Eksportacja zwłok do kościoła po-Bernardyńskiego odbędzie się d. 14 stycznia o godz. 6-ej wieczorem. Nabożeństwo żałobne d. 15 stycznia o godz. 10 rano, poczem nastąpi złożenie zwłok na cmentarzu Rossa. Na wszystkie te smutne obrzędy pozostała rodzina zaprasza krewnych, przyjaciół i znajomych. Osobne zaproszenia rozsyłane nie będą. (Kurier Litewski. 1909, Nr. 10, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 01949, kw. 011, grób 00441 / http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=59383

FILIPOWICZ-DUBIKOWA z WILPISZEWSKICH HELENA – opatrzona Św. Sakramentami, po długich i ciężkich cierpieniach zmarła 4-go czerwca 1909 r. w wieku lat 45. Eksportacja odbędzie się w niedzielę 7 czerwca z domu przy ul. Piasczystej o g. 7-ej po południu do kościoła św. Katarzyny, pogrzeb na cmentarzu Rossa w poniedziałek o 10 rano. (Kurier Litewski. 1909, Nr. 126, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 02014, kw. 011, grób 01171 / http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=29043 

KRZYCZEWSKA IZABELA – po krótkich cierpieniach, opatrzona Św. Sakramentami, zmarła d. 29 października 1909 roku w wieku lat 67. Eksportacja zwłok z mieszkania przy ulicy Zarzecznej (dom Laskowiczowej) odbędzie się w piątek, o godz. 6-ej wieczorem do kościoła św. Jana. Msza żałobna odbędzie się 31 października, w sobotę, o godz. 9.30 rano w tymże kościele, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa, o czem zawiadamia się przyjaciół i znajomych. Pokój Jej Duszy! (Kurier Litewski. 1909, Nr. 247, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 04296, kw. 014, grób 09271 / http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=43843 

MACIEJEWSKI STANISŁAW – opatrzony Św. Sakramentami zmarł dnia 25 października 1909 r. w wieku lat 65. Eksportacja zwłok z kościoła św. Jakóba na cmentarz Rossa odbędzie się we wtorek 27 listopada po nabożeństwie żałobnem o godz. 10 z rana, na które zapraszają przyjaciół i znajomych stroskani: siostra, siostrzenice oraz krewni. (Kurier Litewski. 1909, Nr. 244, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana 

RODZIEWICZ AURELJAN – po długich i ciężkich cierpieniach zmarł w Petersburgu, dn. 4 listopada 1909 r., w wieku lat 50. Zwłoki będą przywiezione do Wilna. Nabożeństwo żałobne odbędzie się dn. 9 listopada, o godz. 10 rano, w kaplicy na Rossie, poczem nastąpi pogrzeb na tymże cmentarzu. – O żałobnych tych obrzędach zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych, pogrążone w smutku ŻONA i DZIECI. Osobne zawiadomienia rozsyłane nie będą. (Kurier Litewski. 1909, Nr. 254, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

RUTSKI ALEKSANDER – po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony Św. Sakramentami, zmarł dn. 26 lipca 1909 r. w wieku lat 85. Stroskani: syn, córka, synowa, wnuk i wnuczka zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych, że pogrzeb odbędzie się na cmentarzu Rossa we środę, d. 29 lipca, o godz. 10 po nabożeństwie żałobnem. Pokój Jego duszy! (Kurier Litewski. 1909, Nr. 169, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana / niezachowany nagrobek2

STACHOWSKA RÓŻA – dnia 5-go października 1909 r., o 10-ej rano, w Szeszolach, zasnęła w Bogu po krótkich cierpieniach, opatrzona Św. Sakramentami. Msze św. odprawiały się przy zwłokach, złożonych na dwa dni w miejscowym kościele. Przewiezienie ciała do Wilna odbyło się w środę dn. 7-go października. Nabożeństwo żałobne w kaplicy na Rossie w czwartek o 11-ej rano, poczem nastąpi złożenie zwłok do grobów rodzinnych. O czem zawiadamiają pogrążeni w żalu brat i siostry, prosząc o modlitwy za spokój Jej Duszy. (Kurier Litewski. 1909, Nr. 228, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 15332, kw. 012, grób 00171 http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=63043 

Dr. STANIEWICZ CEZARY AUGUST – Rzecz. Radca Stanu po krótkich cierpieniach zasnął w Panu dnia 21 maja 1909 r. Nabożeństwo żałobne za duszę zmarłego odbędzie się w kościele św. Jana we wtorek, dnia 26 b. m. o g. 10 z rana, poczem nastąpi przeniesienie zwłok na cmentarz Rossa. (Kurier Litewski. 1909, Nr. 115, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 15357, kw. 003, grób 02581 / http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=65653

SYMONOWICZÓWNA EUFEMJA – po długich cierpieniach, opatrzona Św. Sakramentami, zasnęła w Bogu dnia 20 marca 1909 r., mając lat 68. Stroskani krewni zawiadamiają, że przeniesienie zwłok Jej z domu p. Zaleskiego przy ulicy Gubernatorskiej do kościoła św. Ducha nastąpi d. 22 marca o godz. 6-ej po południu, a nazajutrz, po nabożeństwie żałobnem, które się rozpocznie o godz. 10-ej rano pogrzeb na cmentarzu Rossa. Osobne zaproszenia rozsyłane nie będą. (Kurier Litewski. 1909. Nr. 66, s. 1) - lokalizacja grobu nieznana

WILCZEWSKI JULJAN – po długich i ciężkich cierpieniach zmarł w Wilnie d. 19-go listopada 1909 r. i pochowany na cmentarzu Rossa, o czem zawiadamia stroskana rodzina. (Kurier Litewski. 1909, Nr. 273, s. 1) - lokalizacja: nr. rzędu 16378, kw. 018, grób 00421http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/obiekty.php?id=108393 

 

(Nekrologi spisał i opracował Dariusz Lewicki)

 

1 - Jan Puchalski. Księgi osób spoczywających na cmentarzach wileńskich : Rossa, Bernardyński i Antokolski. Wilno-Warszawa, 2008

2 - Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski. Cmentarz na Rossie w Wilnie: niezachowane pomniki na podstawie kartotek Wacława Wejtki, Lucjana Uziębły i Aleksandra Śnieżki. Warszawa, 2017, s. 205

3 - http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl projekt zrealizowany został w latach 2013-2016 przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z Litewskim Uniwersytetem Edukologicznym (pod kierownictwem Anny Sylwii Czyż i Bartłomieja Gutowskiego)