SKOnSR podsumował rok

   Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą 14 grudnia 2019 r. zaprosił swoich przyjaciół i partnerów na spotkanie podsumowujące kończący się rok. Członkowie komitetu opowiedzieli o pracach wykonanych w tym roku i planowanych na przyszły rok, wręczyli także podziękowania osobom zaangażowanym w akcje na rzecz najstarszej nekropolii Wilna i rozpowszechnianie cegiełek.

   Jak poinformował prezes SKOnSR Dariusz Żybort, renowacje nagrobków przeprowadzone w roku 2019 były możliwe dzięki środkom zebranym podczas kwest, a także pozyskanym z projektów lub dzięki sponsorom. Część prac sfinansowała Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Ambasada RP na Litwie, stacje paliwowe Orlen Baltic Retail. Co roku zgłaszają się także rodziny osób pochowanych na Rossie, które chcą przyczynić się do odnowy nagrobków.

   W tym roku jednym z priorytetów była renowacja grobów powstańców styczniowych. Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu Komitetu w kaplicy oraz na płytach nagrobnych powstańców, których uroczysty pochówek odbył się w listopadzie, pojawiły się napisy po polsku, litewsku, i po białorusku.

   Przy bramie cmentarza pojawiła się też tablica informująca o działalności SKOnSR, o której umieszczenie komitet zabiegał od ponad roku. Znajduje się na niej informacja dotycząca działalności organizacji, numer konta i inne potrzebne fakty.

   W roku bieżącym została także odnowiona srona internetowa Komitetu i powstało konto na Facebooku.

   „Myśleliśmy, w jaki sposób możemy dotrzeć do jak największego grona odbiorców – chodziło nam nie tylko o osoby, które mieszkają na Litwie, ale także za granicą, zwłaszcza w Polsce. Powstała strona na Facebooku, na której podajemy informację związaną z Cmentarzem na Rossie” – powiedział członek SKOnSR Dariusz Lewicki.

   Na stronie internetowej wkrótce pojawi się także aplikacja na smartfony, przedstawiająca tematyczne trasy zwiedzania cmentarza.

   „Będzie to np. trasa powstańców styczniowych, powstańców listopadowych, rodziny Piłsudskich, lekarzy wileńskich i inne. W aplikacji znajdzie się też podstawowa trasa opisująca najważniejsze pomniki na Rossie, dla osób, które zwiedzają cmentarz bez przewodnika i potrzebują bazowych informacji” – wytłumaczył Dariusz Żybort.

   Członkowie komitetu zwrócili uwagę, że mimo iż wilnianom i gościom miasta wiele satysfakcji sprawia rozszerzająca się z roku na rok akcja „Światełko dla Rossy”, coraz bardziej dostrzegalny staje się problem zużytych zniczy. W przyszłym roku komitet będzie zachęcał nie tylko do ofiarowywania zniczy i zapalania światełek, ale też do posprzątania po zakończeniu akcji.

    Jak poinformowali członkowie komitetu, w przyszłym roku będą kontynuowali opiekę nie tylko nad Cmentarzem na Rossie, ale też Cmentarzem Bernardyński – w roku 2020 minie 210 lat od jego założenia.

  Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą 14 grudnia 2019 r. zaprosił swoich przyjaciół i partnerów na spotkanie podsumowujące kończący się rok. Członkowie komitetu opowiedzieli o pracach wykonanych w tym roku i planowanych na przyszły rok, wręczyli także podziękowania osobom zaangażowanym w akcje na rzecz najstarszej nekropolii Wilna i rozpowszechnianie cegiełek.

   Jak poinformował prezes SKOnSR Dariusz Żybort, renowacje nagrobków przeprowadzone w roku 2019 były możliwe dzięki środkom zebranym podczas kwest, a także pozyskanym z projektów lub dzięki sponsorom. Część prac sfinansowała Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Ambasada RP na Litwie, stacje paliwowe Orlen Baltic Retail. Co roku zgłaszają się także rodziny osób pochowanych na Rossie, które chcą przyczynić się do odnowy nagrobków.

   W tym roku jednym z priorytetów była renowacja grobów powstańców styczniowych. Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu Komitetu w kaplicy oraz na płytach nagrobnych powstańców, których uroczysty pochówek odbył się w listopadzie, pojawiły się napisy po polsku, litewsku, i po białorusku.

   Przy bramie cmentarza pojawiła się też tablica informująca o działalności SKOnSR, o której umieszczenie komitet zabiegał od ponad roku. Znajduje się na niej informacja dotycząca działalności organizacji, numer konta i inne potrzebne fakty.

   W roku bieżącym została także odnowiona srona internetowa Komitetu i powstało konto na Facebooku.

   „Myśleliśmy, w jaki sposób możemy dotrzeć do jak największego grona odbiorców – chodziło nam nie tylko o osoby, które mieszkają na Litwie, ale także za granicą, zwłaszcza w Polsce. Powstała strona na Facebooku, na której podajemy informację związaną z Cmentarzem na Rossie” – powiedział członek SKOnSR Dariusz Lewicki.

   Na stronie internetowej wkrótce pojawi się także aplikacja na smartfony, przedstawiająca tematyczne trasy zwiedzania cmentarza.

   „Będzie to np. trasa powstańców styczniowych, powstańców listopadowych, rodziny Piłsudskich, lekarzy wileńskich i inne. W aplikacji znajdzie się też podstawowa trasa opisująca najważniejsze pomniki na Rossie, dla osób, które zwiedzają cmentarz bez przewodnika i potrzebują bazowych informacji” – wytłumaczył Dariusz Żybort.

   Członkowie komitetu zwrócili uwagę, że mimo iż wilnianom i gościom miasta wiele satysfakcji sprawia rozszerzająca się z roku na rok akcja „Światełko dla Rossy”, coraz bardziej dostrzegalny staje się problem zużytych zniczy. W przyszłym roku komitet będzie zachęcał nie tylko do ofiarowywania zniczy i zapalania światełek, ale też do posprzątania po zakończeniu akcji.

    Jak poinformowali członkowie komitetu, w przyszłym roku będą kontynuowali opiekę nie tylko nad Cmentarzem na Rossie, ale też Cmentarzem Bernardyński – w roku 2020 minie 210 lat od jego założenia.

(Na podstawie: zw.lt)

 

(Zdjęcia: Joanna Bożerodska, zw.lt)