Odrestaurowano jeden z najpiękniejszych nagrobków w dolinie północnej cmentarza Na Starej Rossie

Dolina północna jest jedną z najbardziej nastrojowych części nekropolii, o nostalgicznym i pełnym spokoju krajobrazie. Najmniej tam bywa gwaru ludzkiego i największa rozpozciera się cisza. Nie ma tam grobów najstarszych, gdyż część ta później została przyłączona do cmentarza i niewiele jest okazalszych pomników. Rozproszone na dużym obszarze przeważają skromne nagrobki i liczne betonowe groby rodzinne.
 
Najcenniejszy spośród pomników - nagrobek Heleny Romanowicz (1862-1932), który był odnowiony staraniem i ze środków finansowych Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą (SKOnSR) w 2020 r. Koszty odnowienia wyniosły 8200 euro.
 
Niestety okazały nagrobek został doszczętnie zniszczony przez powalone drzewo w drugiej połowie czerwca 2021 r.
 
Organizacja non-profit od razu interweniowała do samorządu stołecznego. Pisma i napomnienia przyniosły pozytywny efekt. Zarząd Wilna był gotów wziąć na siebie obowiązek odrestaurowania pomnika.
 
Po trzech latach prace restauratorskie zostały ukończone w zapowiedzianym terminie. Należy jednak zauważyć, że pierwotne miejsce umieszczenia figur aniołów różni się od obecnej lokalizacji.
 
 
Odrestaurowany pomnik nagrobny Heleny Romanowicz (1862-1932) Na Starej Rossie. Fot. członek SKOnSR Dariusz Lewicki. 08.07.2024
 
 
 
 
 
Pomnik nagrobny Heleny Romanowicz (1862-1932) Na Starej Rossie do 2020 r. https://baza.polonika.pl/pl/obiekty/68872
 
 
Zniszczony pomnik nagrobny Heleny Romanowicz (1862-1932) Na Starej Rossie. Fot. członek SKOnSR Dariusz Lewicki, czerwiec 2021 r.