Mur w północno-zachodniej części cmentarza Na Nowej Rossie jest w dramatycznym stanie

Od strony ulicy Geležinė (Żelaznej) zawaliła się kilkunastometrowa część muru okalającego zabytkowy cmentarz Na Nowej Rossie. Ponadto w północno-zachodniej części nekropolii w wielu miejscach ogrodzenie sypie się praktycznie na oczach przechodniów, brakuje też bramy cmentarnej.
Przez zwietrzałe ze starości cegły, odpadające tynki, kruszące się elementy konstrukcji i powstałe dziury można oglądać rozległy teren prywatnych działek.
Według informacji, którą SKOnSR uzyskał od samorządu stołecznego, złom budowlany z powalonego ogrodzenia zostanie zebrany i poddany utylizacji. W planie na 2025 r. jest odbudowa całości nieodnowionej jeszcze części ogrodzenia cmentarza. W chwili obecnej trwają etapy procesu przetargu publicznego.
Trzymamy władze Wilna za słowo. Informację o (nie)wykonanej pracy na pewno podamy do publicznej wiadomości.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Fot. członek SKOnSR Dariusz Lewicki)