Uporządkowanie sektora 1 na cmentarzu Bernardyńskim

Akcja mająca na celu usunięcie panoszących się po zabytkowej nekropolii zarośli na cmentarzu Bernardyńskim na Zarzeczu w dniu 25 maja 2024 r. uwieńczyła wiosenne sprzątanie miejsc pamięci wielu pokoleń. Organizowane prace porządkowe miały wymiar społeczny. W ciągu czterech godzin wytężonej pracy 20 uczestnikom akcji udało się odkrzaczyć sektor 1.
Swoją obecnością zaszczycili: dr hab. nauk humanistycznych, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Anna Sylwia Czyż, dr Wioletta Pawlikowska-Butterwick z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, dziennikarka Barbara Sosno, administrator profilu grupy ,,Polacy w Wilnie" na Facebooku Andrzej Rosiński, członkini zespołu "Rudomianka" Maria Lewicka, wilnianie oraz członkowie Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą (Dariusz Żybort, Andrzej Orłowski, Irmina Kalimbet i Dariusz Lewicki).
Serdeczne podziękowania! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fot. Anna Orłowa, członkowie SKOnSR Irmina Kalimbet i Dariusz Lewicki