Jubileusz 65-lecia członka SKOnSR Adama Błaszkiewicza

65 lat temu, 8 maja 1959 r., urodził się Adam Błaszkiewicz – polski nauczyciel, działacz społeczności polskiej na Litwie, dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie oraz członek Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą (SKOnSR). Studiował matematykę na Uniwersytecie Wileńskim, studia ukończył w 1981 r.. Po ukończeniu studiów pracował jako nauczyciel matematyki i fizyki w szkole z rosyjskim, polskim i litewskim językiem nauczania w Kolonii Wileńskiej. W 1992 r. został prezesem Fundacji Pomocy Budowy Szkoły Polskiej w Wilnie, a następnie dyrektorem powstającej placówki, która w 1993 r. otrzymała imię św. Jana Pawła II. Pozostał dyrektorem szkoły po jej reorganizacji w 2002 r. i otrzymaniu statusu gimnazjum w 2004 r. W latach 1990-1995 zasiadał w radzie miejskiej Wilna. Przez wiele lat był instruktorem i przewodniczącym Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie (ZHPnL).  

Członek Komitetu otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień: 

* Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP (2000) * Odznaka Prezydenta Litwy "Za zasługi dla integracji w struktury euroatlantyckie" (2003) * Medal Komisji Edukacji Narodowej (2004) * Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP (2012) * Medal samorządu m. Wilna "Za zasługi dla Wilna i Narodu" (2013) * Poznańska nagroda "ŻURAWINA" (2015) * Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP (2018) * Odznaka Honorowa "Za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą" (2023) * Medal "Za zasługi dla Samorządu Miasta Wilna" (2023) * Tytuł "Polaka Roku 2023” w plebiscycie czytelników "Kuriera Wileńskiego” (2024)