Uroczystość Na Rossie z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

3 maja 2024 r., w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, na wileńskim cmentarzu Na Rossie, przy Mauzoleum Matki i Serca Syna, gdzie spoczywa serce marszałka Józefa Piłsudskiego i jego matka, polscy dyplomaci, przedstawiciele polskiej mniejszości, harcerze i uczniowie szkół polskich złożyli kwiaty. W uroczystości udział wzięli też turyści z Polski, którzy w tych dniach licznie odwiedzają Wilno. Ambasador Polski w Wilnie Konstanty Radziwiłł zwracając się do zgromadzonych przy mauzoleum podkreślił, że „Wilno jest miejscem absolutnie szczególnym z bardzo wielu względów”, zapewnił też, że „Polska jest w naszych sercach”. „To nie granice wytyczone prze polityków, nie dokumenty, ale sposób w jaki myślimy o Polsce stanowi o tym, że jesteśmy Polakami” – podkreślił ambasador, przypominając, że w Polsce mieszka około 38 mln Polaków a poza jej granicami - 21 mln. „To nasze wspólne święto” – zaznaczył Radziwiłł. Przypominając, że Polska jest wspólną troską wszystkich Polaków powiedział, że „chcemy budować Polską sprawiedliwą, Polskę dla wszystkich, silną wobec silnych a troskliwą i pochylającą się wobec słabych (...), chcemy być przyjaźni z naszymi sąsiadami na przykład z Litwą, chcemy współpracować z naszymi przyjaciółmi w Unii Europejskiej, z naszymi sojusznikami w Pakcie Północnoatlantyckim, ale jednocześni chcemy zachowywać swoją odrębność, przywiązanie do swojej tradycji, historii, języka”.

(Tekst i zdjęcia: Waldemar Dowejko, wilnoteka.lt)