Odkrzaczanie terenu na cmentarzu Na Nowej Rossie

W sobotę, 20 kwietnia 2024 r., z inicjatywy Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą (SKOnSR) odbyło się odkrzaczanie terenu cmentarza Na Nowej Rossie, młodszej części zabytkowego wileńskiej nekropolii. Przez kilka godzin około 40 osób zaopatrzonych w piły i sekatory oczyszczało miejsca pochówków z porastających je krzewów i chwastów. W sprzątaniu uczestniczyli członkowie SKOnSR (Dariusz Żybort, Adam Błaszkiewicz, Alina Obolewicz, Andrzej Orłowski, Dariusz Lewicki), aktor i dyrektor Polskiego Studia Teatralnego Edward Kiejzik, dyrektor ZSA "Avilda" Andrzej Łuksza, pasjonatka fotografii Bożena Mozyro, uczniowie szkół, wilnianie i mieszkańcy Solecznik, zaprzyjaźnieni Litwini.
„W odróżnieniu od Starej Rossy, ta młodsza część cmentarza jest bardzo zaniedbana, pomniki często są porośnięte mchem i nie są widoczne w gąszczu krzaków i drzew” – mówił w rozmowie z PAP Dariusz Lewicki, członek SKOnSR.
Wiosenna akcja sprzątania Nowej Rossy, która zostanie powtórzona też w następną sobotą (27 kwietnia), odbywa się od czterech lat. „Odkrzaczyliśmy już znaczną część cmentarza, ale jeszcze jest wiele do zrobienia, do uratowania” – podkreśla Lewicki.
Rossa, najstarsza wileńska nekropolia, założona w 1801 roku, składa się z kilku części zwanych Starą i Nową Rossą oraz Cmentarza Wojskowego z mauzoleum, w którym spoczywa serce marszałka Józefa Piłsudskiego i jego matka.
Nowa część cmentarza jest młodsza od starszej o 50 lat. Jest mniejsza o około 2 ha (całość stanowi 10,8 ha), pomniki są tu mniej okazałe, a osoby tu spoczywające były przeważnie zwykłymi mieszkańcami dawnego Wilna.
„Na Nową Rossę, oddzieloną od starej części wąską ulicą, rzadko zaglądają turyści, ale warto pamiętać, że wszystkie te trzy części cmentarza stanowią jedną nekropolię, która znajduje się m.in. w rejestrze zabytków narodowych Litwy” – zaznaczył Lewicki.
 
(Na podstawie: Aleksandra Akińczo (PAP), inf. SKONSR)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdjęcia: członkowie SKOnSR Alina Obolewicz, Dariusz Lewicki