Jubileusz 50-lecia członkini SKOnSR Kingi Geben

Przed 50 laty, 13 kwietnia 1974 r. urodziła się członkini Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą Kinga Geben. Ukończyła z wyróżnieniem Szkołę Średnią nr 19 (obecnie Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli w Wilnie). Rok wcześniej zajęła trzecie miejsce na etapie ogólnopolskim Olimpiady Polonistycznej, dzięki czemu w 1992 r. została stypendystką rządu RP i rozpoczęła studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. W 1997 r. rozpoczęła pracę na stanowisku asystenta na Uniwersytecie Wileńskim w Katedrze Filologii Polskiej. W 1998 r. dzięki stypendium od Ministerstwa Edukacji RP rozpoczęła studia doktoranckie na Polonistyce na Uniwersytecie Warszawskim. W 2002 r. obroniła rozprawę doktorską poświęconą językowi uczniów szkół polskich na Litwie. 

Obecnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego. Prowadzi przedmioty językoznawcze. Dorobek naukowy obejmuje m.in. monografię „Świadomość i kompetencja językowa a warstwy leksykalne w idiolektach młodzieży polskiego pochodzenia na Wileńszczyźnie“, podręcznik do języka polskiego dla szkół polskich na Litwie, „skrypt Kultura języka polskiego“, „Zmiany słownikowe w polszczyźnie mówionej na Litwie“ oraz ponad 20 artykułów. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół socjolingwistyki, kultury języka polskiego, leksykologii oraz nauczania języka polskiego jako obcego.

Wielokrotnie nadzorowała Olimpiadę Języka Polskiego na Litwie. W latach 2022-2023 była autorką dyktanda. Językoznawczyni bierze także udział w wielu programach popularyzujących wiedzę o poprawnym używaniu języka polskiego np. w audycji pt „Gramatyczne Poniedziałki” dla zw.lt. Jest także członkiem Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy. Członkini Komitetu w 2019 r. została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi RP.   

Kinga Geben jest żoną troskliwego męża Zbigniewa i matką kochającej córki Elżbiety.