Włamanie na stronę internetową cmentarznarossie.uksw.edu.pl

⚠️ Włamania na strony internetowe to niestety zjawisko, które zdarza się coraz częściej. Otóż od miesiąca nie działa portal cmentarznarossie.uksw.edu.pl
Projekt zrealizowany w latach 2013-2016 przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pod kierownictwem Anny Sylwii Czyż i Bartłomieja Gutowskiego we współpracy z Akademią Oświaty Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Wilnie.
Projekt badawczy obejmował badanie źródeł historycznych, artystycznych, literackich oraz ikonograficznych, prace inwentaryzacyjne, dokumentację fotograficzną oraz publikację i upowszechnienie wyników badań cmentarza Na Rossie w Wilnie.
❓Dalszy los wartościowego źródła informacyjnego nie jest pewny... 🙁
Obecnie jedyną alternatywą jest baza, która powstała w ramach tego projektu, dostępna na działającym od roku portalu Instytut Polonika „Dziedzictwo za granicą. Baza poloników” https://baza.polonika.pl/pl/obiekty/57635