SKOnSR uczestniczył w gali 50-lecia Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami imienia J. Waldorffa

18 marca 2024 r. prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą Dariusz Żybort i członek Dariusz Lewicki wzięli udział w gali z okazji 50-lecia powołania Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im Jerzego Waldorffa. Uroczystość odbyła się w Teatrze Dramatycznym m.st. Warszawy. Galę uświetnił występ Chóru Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego.
W imieniu wszystkich członków Społecznego Komitetu Opieki nad Starą przedstawiciele organizacji non-profit w Wilnie prezesowi Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im J. Waldorffa Marcinowi Święcickiemu wręczyli list gratulacyjny i album o Wilnie. Z kolei Prezes Mennicy Państwowej Katarzyna Budnicka-Filipiuk odznaczyła okolicznościowymi medalami instytycje i osoby zasłużone dla ochrony powązkowskich zabytków oraz dla tych, którzy współpracują z Komitetem.
W ciągu pół wieku działalności
Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im. J. Waldorffa udało się przeprowadzić prace konserwatorskie przy ok. 1700 nagrobkach, w niektórych kaplicach ratowano jej kilkakrotnie. W ciągu ostatniej dekady odnowiliśmy 110 nagrobków Alei Zasłużonych, 84 nagrobki w Alei Katakumbowej, 11 grobów należących do rodziny Fryderyka Chopina oraz groby przedwojennych marszałków Sejmu RP" - powiedział przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa, Marcin Święcicki.
"Dzielimy się doświadczeniem z insytycjami, które chronią zabytki na cmentarzach innych miast Polski, oraz dbają o polskie nekropolie we Lwowie i Wilnie. Pokazujemy jak współpracować z przedstawicielami kościoła, samorządowcami, konserwatorami i mediami. Oczekujemy na wpisanie kwesty powązkowskiej na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego i mamy nadzieję, że się to uda" - wskazał.
Cmentarz Powązkowski powstał z inicjatywy Melchiora Szymanowskiego, który w 1750 r. ofiarował ok. 2,4 ha gruntu z przeznaczeniem na cmentarz katolicki. Obecnie powierzchnia nekropolii to ok. 43 ha.
Założenie cmentarza i wybudowanie kościoła św. Karola Boromeusza zlecono architektowi królewskiemu Dominikowi Merliniemu. Uroczyste poświęcenie nekropolii odbyło się 20 maja 1792 r.
Po II wojnie światowej wiele pomników Starych Powązek coraz bardziej niszczało. Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie, historyk sztuki prof. Stanisław Lorenz próbował zainteresować Ministerstwo Kultury i Sztuki stanem nekropolii. Gdy nie znalazł odzewu, zwrócił się do krytyka muzycznego Jerzego Waldorffa z prośbą o zorganizowanie społecznego komitetu ratującego cmentarz.
Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami powołano w maju 1974 r. z inicjatywy Waldorffa. Od 1975r., na cmentarzu - jednej z najstarszych warszawskich nekropolii, położonym na terenie warszawskiej Woli - co roku na początku listopada odbywają się kwesty, prowadzone przez znane osobistości kultury, gł. aktorów, muzyków, pisarzy i dziennikarzy.
Waldorff kierował komitetem przez 25 lat. 5 stycznia 2000 r. został pochowany na Starych Powązkach. W 2014 r. na mocy decyzji prezydenta Bronisława Komorowskiego Stare Powązki uznano za pomnik historii. W ciągu 50 lat komitet odnowił ponad 1700 zabytkowych nagrobków i kaplic.
 
 
Prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Dariusz Żybort i członek Dariusz Lewicki z prezesem Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im Jerzego Waldorffa Marcinem Święcicki
 
 
Galę uświetnił występ Chóru Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego
 
 
Prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą Dariusz Żybort i członek Dariusz Lewicki na gali uroczystości 50-lecia Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im Jerzego Waldorffa
 
 
 
 
 
(Fot. Domena publiczna; SKOnSR)