Wirtualna wystawa o wileńskiej Rossie

Państwowa Biblioteka im. Eustachego i Emilii Wróblewskich w Wilnie zaprasza do obejrzenia wirtualnej wystawy pt. ,,Wileński cmentarz Na Rossie na przełomie XIX i XX w. Źródła ikonograficzne i pisane w Litewskiej Bibliotece Akademii Nauk im. Wróblewskich". O strukturze wystawy zadecydował zgromadzony materiał archiwalny. Przedstawiono dokumenty założenia i rozwoju nekropolii Na Rossie. Na starych planach miasta Wilna można zobaczyć w jaki sposób poszerzały się granice cmentarza, na zachowanych pocztówkach i fotografiach zmieniający się stan kaplicy, kolumbariów, poszczególnych nagrobków. Ponadto zaprezentowano dużą ilość dokumentów dotyczących pochówku i zarządzaniem cmentarzem: wydanie pozwoleń na pochówki, metryki zgonów, wpisy do ksiąg kościelnych o zmarłych itp. Dużo dokumentów o działalności gospodarczej - kosztorysy niezbędnych prac, faktury za wykonane prace, płatności, dokumenty utrzymania cmentarza. Wirtualną wystawę w języku litewskim zachęcamy obejrzeć klikając tutaj http://eparodos.mab.lt/s/vilniaus-rasu-kapines-xix-xx-a-sanduroje