Na zabytkowych nekropoliach zebrano wypalone znicze i wkłady do zniczy

25 listopada 2023 r. prezes SKOnSR Dariusz Żybort, członkowie organizacji non-profit (Adam Błaszkiewicz, Alina Obolewicz, Dariusz Lewicki), wilnianie (Anna Orłowa, Mirosława Naganowicz, Danuta Banel, Bożena Mozyro, Andrzej Staniul i inni), dwóch zaprzyjaźnionych Litwinów z Solecznik, uczniowie z Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz św. Jana Pawła II, w ciągu godziny zebrali wypalone znicze na zabytkowym cmentarzu Bernardyńskim w Wilnie. Po krótkiej naradzie postanowiono też zajrzeć na Antokolski cmentarz wojskowy, gdzie są pochowani polscy żołnierze.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Fot. członkini SKOnSR Alina Obolewicz, Anna Orłowa)