ODZNAKI HONOROWE ZA ZASŁUGI DLA POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ (2023)

Postanowieniem Prezesa Rady Ministrów RP Mateusza Morawieckiego z sierpnia 2023 r. Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą (SKOnSR) i członek tej organizacji non-profit Adam Błaszkiewicz odznaczeni zostali Odznakami Honorowymi za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą. 11 listopada 2023 r. Ambasador RP na Litwie Konstanty Radziwiłł uhonorował SKOnSR oraz członka Adama Błaszkiewicza wręczając odznaczenia za szczególne zasługi w zakresie umacniania polskiej tożsamości narodowej za granicą.