Resume zbiórki zniczy "Światełko pamięci dla Rossy i Bernardynów" 2023

W ramach akcji „Światełko pamięci dla Rossy i Bernardynów" 2023, zorganizowanej przez Społeczny Komitet Opieki na Starą Rossą, zebrano 15 020 (rekord, w 2022 r. zebrano 12 375 zniczy). 1 listopada (we środę) od godz. 14.00 ofiarowane znicze pamięci będą zapalone na grobach najstarszych wileńskich cmentarzy.

📢❗SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA PIĘKNY DAR SERCA - ŚWIATEŁKO PAMIĘCI!

Wykaz darczyńców (według ilości):
Fundacja ,,Pomoc Polakom na Wschodzie“ im. Jana Olszewskiego - 3500 szt.
Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie - 2547 szt.
Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie - 1671 szt.
Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie - 1500 szt.
Centrum Wolontariatu w Kętrzynie (prowadzący Janusz Mazurkiewicz) – 982 szt.
Gimnazjum Inżynierii im. Joachima Lelewela w Wilnie - 852 szt.
Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie - 750 szt.
Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie - 463 szt.
Szkoła w Lazdynai - 404 szt.
Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Jałówce - 360 szt.
Gimnazjum im. Józefa Kraszewskiego w Wilnie - 356 szt.
Vilniaus Naujininkų progimnazija - 280 szt.
Gimnazjum w Mickunach - 270 szt.
Żłóbek-Przedszkole ,,Kasztan” w Wilnie - 170 szt.
Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu - 145 szt.
Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie - 118 szt.
Wileńska Szkoła Początkowa na Antokolu (Jelena Prystavko) - 103 szt.
Gimnazjum w Grzegorzewie - 85 szt.
Gimnazjum im. Stefana Batorego w Ławaryszkach - 80 szt.
Żłobek-przedszkole w Mariampolu (rejon wileński) - 68 szt.
Vilniaus Sietuvos progimnazija (6c) - 40 szt.
Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach - 40 szt.
Wiktor Mentelis - 30 szt.
VšĮ Sevilis - 30 szt.
Termoliuksas, UAB (Ryszard Chmielewski) - 30 szt.
Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie (6a) - 24 szt.
Anna Pszyszlak - 20 szt.
Beata, Jan, Julia Lawrukaitisowie - 18 szt.
Klub Nauczycieli Seniorów - 15 szt. 
Ryszard Korbutowicz - 15 szt.
Czesław Litwinowicz - 15 szt.
Vilniaus Radvilų gimnazija (Juozas Petkevičius) - 8 szt.
Stanisław Ziniewicz - 8 szt.
Henryk Kuleszo - 6 szt.
Aleksander Lewicki - 6 szt.
Elżbieta Titaniec - 5 szt.
Beata Kozicz - 4 szt.
Barbara Stankiewicz - 2 szt.