Podsumowanie akcji "Sprzątanie Rossy i cmentarza Bernardyńskiego" 2023

SKOnSR pragnie gorąco podziękować wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w tegorocznym porządkowaniu grobów i ścieżek na zabytkowych nekropoliach miasta Wilna. JESTEŚCIE WIELCY!!! cool

Cmentarz Na Rossie sprzątały następujące grupy:
* Gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach
* Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach
* Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach
* Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu
* Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie
* Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach
* Gimnazjum w Zujunach
* Gimnazjum w Grzegorzewie
* Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie
* Gimnazjum Inżynierii im. Joachima Lelewela w Wilnie
* Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie
* Progimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie
* Gimnazjum im. Stefana Batorego w Ławaryszkach
* Diemedis. Vaikų meninė studija (Diemedis. Pracownia Sztuki Dziecięcej)
* Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija (Gimnazjum im. Jonasa Basanavičiusa w Wilnie)
* Vilniaus Pavilnio progimnazija (Progimnazjum w Pawilniusie)
* Vilniaus Žvėryno gimnazija (Gimnazjum na na Zwierzyńcu w Wilnie)
* Vilniaus Lazdynų mokykla (Wileńska Szkoła w Lazdynai)
* Vilniaus Liepkalnio mokykla (Szkoła na Lipówce w Wilnie)
* Vilniaus Tuskulėnų gimnazija (Gimnazjum Tuskulėnai)
* Vilniaus Karaliaus Mindaugo mokykla (Szkoła Króla Mendoga w Wilnie)
* Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčių ugdymo centras (Litewskie Centrum Edukacji Głuchoniemych i Słabosłyszących)
* Uniwersytet w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie
* Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie
* Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija (Konserwatorium im. Juozasa Tallat-Kelpšy)
* Medardo Čoboto Trečiojo amžiaus universitetas (Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Medarda Czobota)
* Vilniaus Arkivyskupijos Carito vaikų ir paauglių dienos centras „Vilties angelas“ (Centrum Dzienne Caritas dla Dzieci i Młodzieży Archidiecezji Wileńskiej)
* Biudžetinė įstaiga Vilniaus "Vilko pėdos" namai (Instytucja gospodarki budżetowej, dom "Vilko pėda" w Wilnie)
* Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie
* Warszawska Saska Szkoła Realna
 
Cmentarz Bernardyński sprzątały następujące grupy:
* Grupa z Danske Bank (Saltoniškių 7B, Wilno)
* Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie
* Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie
* Vilniaus šv. Kristoforo gimnazija (Gimnazjum im. św. Krzysztofa w Wilnie)
* Bezdonių "Saulėtekio" pagrindinė mokykla (Szkoła podstawowa "Saulėtekis" w Bezdanach)
* Facebook'owa grupa ,,Wilno"
 
 
Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie sprząta Cmentarz Bernardyński
 
 
 
Gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach sprząta Starą Rossę
 
 
Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu sprząta Starą i Nową Rossę
 
 
Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie sprząta Starą Rossę
 
 
Gimnazjum w Zujunach sprząta Starą Rossę
 
 
Vilniaus Pavilnio progimnazija (Progimnazjum w Pawilniusie) sprząta Starą i Nową Rossę
 
 
Gimnazjum Inżynierii im. Joachima Lelewela w Wilnie sprząta Starą Rossę
 
 
Vilniaus Žvėryno gimnazija (Gimnazjum na Zwierzyńcu w Wilnie) sprząta Starą Rossę
 
 
Vilniaus Lazdynų mokykla (Wileńska Szkoła w Lazdynai) sprząta Nową Rossę
 
 
Gimnazjum im. Stefana Batorego w Ławaryszkach sprząta Nową Rossę
 
 
Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie sprząta Starą Rossę
 
 
Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Medarda Czobota
 
 
Biudžetinė įstaiga Vilniaus "Vilko pėdos" namai (Instytuacja gospodarki budżetowej, dom "Vilko pėda" w Wilnie) sprząta Starą i Nową Rossę
 
 
Diemedis, vaikų meninė studija (Diemedis, Pracownia Sztuki Dziecięcej) sprząta Starą Rossę
 
 
Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija (Gimnazjum im. Jonasa Basanavičiusa w Wilnie) sprząta Nową Rossę
 
 
Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie sprząta Starą Rossę
 
 
Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach sprząta Starą Rossę
 
 
Warszawska Saska Szkoła Realna sprząta Starą Rossę
 
 
Zrzeszona grupa "Wilno" na Facebooku sprząta cmentarz Bernardyński