Zostały odsłonięte odrestaurowane pomniki na cmentarzu Na Rossie

W niedzielę, 15 października 2023 r. na wileńskiej nekropolii Na Rossie odbyła się prezentacja odnowionych pomników nagrobnych. W roku bieżącym odnowiono 13 nagrobków: ze środków zgromadzonych przez Komitet - osiem, po jednym pomniku z funduszy Instytutu Pamięci Narodowej, Ambasady RP na Litwie oraz mieszkańców gminy Kadzidło z Polski. Dwa pomniki odrestaurowano przy współpracy z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Czternasty żeliwny pomnik Henryka Petrykowskiego Na Starej Rossie jest w trakcie odnawiania przez wymienioną fundację. Należy zaznaczyć, iż członkowie grupy pielgrzymów do Rzymu, z parafii kościoła śś. Piotra i Pawła w Wilnie ofiarowali 700 euro na odnowę grobowca lekarza Jana Michniewicza, kolejne pieniądze przez Komitet były zebrane dzięki kwestom ,,Pomnikom Rossy" oraz cegiełkom na odnowę Rossy, które rozpowszechniają polskojęzyczni przewodnicy. W końcu prezentacji uczestnicy w podziękowaniu za przybycie otrzymali medal SKOnSR ,,Wileńska Rossa".


 

 

(Fot. członkini SKOnSR Kinga Geben, Anna Orłowa, Robert Lewicki)