Odsłonięcie tablicy poświęconej współzałożycielce SKOnSR H. Jotkiałło

W niedzielę, 15 października 2023 r. na wileńskim cmentarzu świętych Apostołów Piotra i Pawła o godz. 12.00 odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej zmarłej w 2015 r. Halinie Jotkiałło, współzałożycielce Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą (SKOnSR), wileńskiej dziennikarce i społeczniczce. Na uroczystość przybyła córka działaczki społecznej Justyna Giedrojć z rodziną, swoją obecnością zaszczyciła Krystyna Adamowicz, wieloletnia zasłużona dziennikarka „Kuriera Wileńskiego”, społeczniczka, Lila Kiejzik, kierowniczka i reżyserka Polskiego Teatru „Studio”, wieloletnia dziennikarka LRT Renata Dunajewska, dziennikarz i prezenter radiowy Kamil Zalewski i inni. Podczas uroczystości została zaprezentowana biografia Haliny Jotkiałło. Uczestnicy uroczystości odmówili również modlitwę „Anioł Pański”. 

Halina Jotkiałło była znaną wileńską dziennikarką. Przez wiele lat pracowała w „Czerwonym Sztandarze”, który po 1990 r. zmienił się w „Kurier Wileński”. Pisała też do „Magazynu Wileńskiego”. Halinę Jotkiało wspominała dziś na cmentarzu św. Piotra i Pawła na Antokolu Krystyna Adamowicz, wieloletnia dziennikarka „Kuriera Wileńskiego”, a prywatnie też jej przyjaciółka.

W imieniu naszej braci dziennikarskiej chciałam bardzo serdecznie podziękować Komitetowi o to, że dba o naszą przeszłość i ludzi, którzy dbali o polskość w Wilnie. Halina jako rdzenna wilnianka kochała Wilno bezgraniczne. Jej artykuły w czasach sowieckich i później w czasach niepodległości były poświęcane Wilnianom. Umiała tak znaleźć wyjątkowe zakątki Wileńszczyzny, aby pokazać jaką mają wartość. 50 lat razem pracowałyśmy, 50 lat kolegowałyśmy się” – mówiła dziennikarka.

(Fot. członek SKOnSR Andrzej Orłowski, członkini SKOnSR Kinga Geben, Kamil Zalewski)