Odznaczenia ,,Za zasługi dla Samorządu Miasta Wilna" dla prezesa SKOnSR D. Żyborta i członka A. Błaszkiewicza

13 października 2023 r. w reprezentacyjnej siedzibie mera w wileńskim ratuszu gospodarz stolicy Litwy Valdas Benkunskas poszczególnym osobom wręczył dyplomy i odznaczenia o charakterze pamiątkowym ,,Za zasługi dla Samorządu Miasta Wilna". Wśród nominowanych również znaleźli się prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą (SKOnSR) Dariusz Żybort i członek Adam Błaszkiewicz. Serdeczne gratulacje!!!

(Fot. archiwum SKOnSR)