Front burzowy nad Wilnem nie oszczędził zabytkowych nekropolii 

Weekendowy front burzowy nad Wilnem nie oszczędził zabytkowej nekropolii Na Starej i Nowej Rossie. Gałęzie starych drzew nie wytrzymują i padają na miejsca pochówku wielu zasłużonych osób. Natomiast 5 października 2023 r. porywisty wiatr wyrządził szkodę na cmentarzu Bernardyńskim w Wilnie: duża gałąź drzewa upadła na ziemię i złamała ogrodzenia kilku nagrobków oraz metalowy krzyż. W końcu dnia gałąź została usunięta. Informację przekazano administracji cmentarza.

(Fot. członek SKOnSR Dariusz Lewicki)