Goście z Polski w ramach projektu pt. "Wileńsko-Olsztyńska Sztafeta Pokoleń"

W pierwszej połowie września 2023 r. do stolicy Litwy zawitali goście z Polski w ramach projektu pt. "Wileńsko-Olsztyńska Sztafeta Pokoleń". W wydarzeniu uczestniczyło Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie, uczniowie z V Liceum Ogólnokształcącego im. Wspólnej Europy wraz z dyrektor Anną Struk oraz Krzysztofem Rutkowskim, koordynatorem inicjatyw kresowych w szkole. W niedzielę 10 września prezes SKOnSR Dariusz Żybort oprowadził uczestników śladami mogił powstańców styczniowych, którzy są pochowani na cmentarzu Bernardyńskim w Wilnie.

(Fot. Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie)