NAGRODA FUNDACJI IM. JANUSZA KURTYKI PT. "PRZESZŁOŚĆ/PRZYSZŁOŚĆ" (2023)

26 sierpnia 2023 r. w Pałacu Belwederskim w Warszawie Społecznemu Komitetowi Opieki nad Starą Rossą (SKOnSR) została wręczona nagroda Fundacji im. Janusza Kurtyki pt. "Przeszłość / Przyszłość" w kategorii "Polonia i Polacy za granicą". W imieniu Komitetu nagrodę odebrał członek organizacji społecznej Andrzej Orłowski. Konkurs ma na celu dokonanie przeglądu oraz nagrodzenie i promocję najlepszych inicjatyw związanych z promocją i upamiętnianiem polskiej historii, które mimo swoich ewidentnych atutów, pozostają szerzej nieznane.