Wolontariat dla Nowej Rossy w Wilnie

W dniach 7-14 sierpnia 2023 r. do Wilna zawitali społecznicy z Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich o/Bolesławiec, którzy w partnerstwie ze SKOnSR realizowali projekt "Wolontariat dla Nowej Rossy w Wilnie“ dotowany przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą – POLONIKA. Celem projektu było uporządkowanie, poprzez wycięcie krzewów i samosiejek, sektora 13 Na Nowej Rossie, wyrwanie chwastów na grobach polskich żołnierzy tamże. przycięcia krzewów koło Mauzoleum Matki i Serca Syna oraz kilku drzew Na Starej Rossie. W czynie patriotyczno-społecznym udział wzięli także członkowie SKOnSR: Dariusz Żybort, Kinga Geben, Irmina Kalimbet, Adam Błaszkiewicz i Dariusz Lewicki. Zawdzięczając licencjowanej przewodniczce, członkini organizacji non-profit Alinie Obolewicz, polscy zapaleńcy zapoznali się z historią zabytkowej starówki miasta. Aktywni Polacy zawitali też do Hospicjum bł. Ks. Michała Sopoćki w Wilnie i przekazali dary, odwiedzili Troki, Zułów (miejsce urodzenia Marszałka Józefa Piłsudskiego) oraz Powiewiórkę (miejsce chrztu Marszałka). Jak stwierdzili goście, wszyscy wolontariusze są bardzo zadowoleni z udziału w projekcie. Rodacy włożyli niepodważalny swój wkład w ratowanie materialnego polskiego dziedzictwa kulturowego i dobrze przy tym się bawili.

SKOnSR serdecznie dziękuje za piękny gest niesienia pomocy i ma nadzieję na dalszą trwałą współpracę!

(Fot. członkowie SKOnSR Kinga Geben, Irmina Kalimbet, Dariusz Lewicki, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich o/Bolesławiec, Magdalena Halikowska-Przybyło)