Uroczyste odsłonięcie pomnika dra Juliana Moszyńskiego 

Na Starej Rossie w sobotę, 29 lipca 2023 r., odbyła się uroczystość odsłonięcia odnowionego w 2022 r. pomnika doktora Juliana Moszyńskiego. Mężczyzna urodził się 1 marca 1809 r. w Lisowie w guberni augustowskiej. Był naczelnym lekarzem Szpitala św. Jakuba oraz prezesem Towarzystwa Lekarskiego w Wilnie. Renowację pomnika sfinansowała Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Medycznym na Litwie i ze Społecznym Komitetem nad Starą Rossą. Pomnik Moszyńskiego jest już drugim pomnikiem lekarza spoczywającego na najstarszej wileńskiej nekropolii, odnowę którego sfinansowała Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska. Lek. dent. Anna Lella, prezes Izby zapewniła, że „to dopiero początek naszej drogi” i że „w miarę naszych możliwości i środków będziemy chcieli wspierać odnawianie pomników lekarzy”. „Dla nas jest to jakby proces naturalny, oczywisty ponieważ powojenna medycyna olsztyńska, warmińsko-mazurska w dużej mierze opiera się na lekarzach z Wileńszczyzny” – podkreśliła prezes wskazując, że obecność „przy tym pomniku, przy innych pomnikach lekarzy na Rossie” jest wyrazem pamięci „o naszych nauczycielach zawodu”. Obecny na uroczystościach ambasador RP na Litwie Konstanty Radziwiłł przypomniał, że „cmentarz na Rossie jest cennym zabytkiem i warto dla następnych pokoleń, ludzi nawet nie związanych emocjonalnie ze sprawą polskości, zachować go”. Ambasador podkreślił, że dzieło odnawiania pomników ma też na celu „pokazanie Polaków, którzy tu żyli, którzy mieli różne osiągnięcia, tak jak świętej pamięci Moszyński, którzy przyczyniali się do rozwoju Wileńszczyzny".

(Tekst i zdjęcia Waldemar Dowejko, Wilnoteka.lt)