KRZYŻ KAWALERSKI ORDERU ZASŁUGI RP (1999)

Postanowieniem prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego z dnia 20 sierpnia 1999 r. członek Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą (SKOnSR) Jerzy Surwiło odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP za wybitne zasługi w działalności na rzecz współpracy polsko-litewskiej.