ZŁOTY MEDAL DEPARTAMENTU MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH LITWY (2017)

16 listopada 2017 r. z rąk dyrektora Departamentu Mniejszości Narodowych Litwy dr Vidy Montvydaitė prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą (SKOnSR) Alicja Maria Klimaszewska odebrała Złoty Medal Departamentu Mniejszości Narodowych. Nagroda jest przyznawana osobom zasłużonym w budowaniu społeczeństwa tolerancyjnego, zaangażowanym w działalność organizacji mniejszości narodowych. Kandydaturę zgłosił członek SKOnSR Dariusz Lewicki.