NAGRODA SEJMU RL (2016)

4 listopada 2016 r. prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą (SKOnSR) Alicja Maria Klimaszewska została nagrodzona na wniosek wiceprzewodniczącego Sejmu Litwy Jarosława Narkiewicza za działalność społeczną, rozwój, dbałość i badanie kultury etnicznej, za ochronę dziedzictwa kulturowego i pielęgnowanie oraz promowanie tradycji.