MEDAL SAMORZĄDU MIASTA WILNA "ZA ZASŁUGI DLA WILNA I NARODU" (2015)

2 lutego 2015 r. w Domu Wspólnot Narodowych członek Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą (SKOnSR) Adam Błaszkiewicz odznaczony został medalem samorządu miasta Wilna "Za zasługi dla Wilna i Narodu". Co roku nagradzani są propagatorzy przyjacielskich stosunków pomiędzy grupami etnicznymi na Litwie.