ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI (2012)

Postanowieniem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z dnia 14 grudnia 2012 r. prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą (SKOnSR) Alicja Maria Klimaszewska odznaczona została Złotym Krzyżem  Zasługi RP. 11 listopada 2012 r. Ambasador RP na Litwie Janusz Skolimowski uhonorował społeczniczkę wręczając odznaczenie za zasługi w działalności polonijnej, za popularyzowanie kultury polskiej, za działalność na rzecz opieki nad polskimi miejscami pamięci narodowej.